ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย CLICK

แก้ไขวิธีการชำระเงินในวันทำสัญญา

รายละเอียด CLICK

ให้ ถ่ายรูป ขณะผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ลงชื่อในหนังสือสัญญา แล้วปริ๊นภาพนำมาในวันยื่นเอกสารสัญญา
ให้ทำ Timeline มาส่งทุกครั้งที่เข้ามาในโรงเรียนจ่าอากาศ เริ่มตั้งแต่วันรายงานตัว วันทำสัญญาและวันรายงานตัวเข้าเป็น นจอ.
คลิกเข้าเว็บไซต์