ผู้สมัครสามารถเข้าดูคะแนนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค.64 โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ

ดูคะแนน

ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอดูรายละเอียดผลการตรวจร่างกาย จะต้อง

1. เขียบแบบคำร้อง "ขอทราบผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ " ( แบบฟอร์ม CLICK )

2. ส่งแบบคำร้อง ฯ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยมาที่ recruitmentatts@gmail.com ภายใน วันที่ 31 ก.ค.64

3. โรงเรียนจ่าอากาศ ฯ จะรวบรวมแบบคำร้อง ฯ ส่งให้คณะกรรมการ ฯ เพื่อดำเนินการ ขอทราบผลการตรวจร่างกายทางแพทย์ ให้ต่อไป

Download หนังสือสัญญา ประจำปี 64 และ คู่มือแนะนำ การเขียนสัญญา
เว็บไซต์หลัก