บ้านเกิดเมืองนอน

“จงรักภักดี สำนึกหน้าที่ สามัคคี เสียสละ” เพื่อ “บ้านเกิดเมืองนอน”

“…ทุกๆเช้าเราดูธงไทย ใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มา ด้วยความผาสุกถาวรสดใส…” ท่อนหนึ่งในเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก ความสามัคคี ผ่านบทเพลงและความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ของเหล่านักแสดง ความตั้งใจเรียบเรียงดนตรีใหม่อย่างประณีตของดุริยางค์ทหารอากาศ พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทำที่เป็นข้าราชการทหารอากาศและครอบครัวทั้งสิ้น เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของคนไทย "

ทั้งนี้ได้นำเสนอสถานที่ถ่ายทำที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสาตร์ อาทิ วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ หรือแม้แต่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และอุทยานการบินกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ด้วยเจตนารมณ์ของพลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้กำลังพลทุกคน มีความจงรักภักดี สำนึกหน้าที่ สามัคคี และเสียสละ ตลอดจนประสงค์ให้คนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าเชื้อชาติใดหรือศาสนาใดก็ตาม ได้เกิดความรักและหวงแหน “ประเทศไทย” ซึ่งเรียกว่าเป็น “บ้านเกิดเมืองนอน” ของเราทุกคน

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
6 เมษายน 2565

คำเตือน

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้
นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนขอโปรดแจ้งโดยตรงที่

02-5345266 , 02-5343763

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้ารายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

ขอให้ผู้สอบได้สำรองลำดับที่  138 เข้ารายงานตัวและทำสัญญาที่นายทหารกำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ 

ในวันอังคารที่ 17 พ.ค.65 เวลา 0900 น.

รายละเอียดลำดับการเรียกตัวสำรอง  CLICK

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้ารายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

ขอให้ผู้สอบได้สำรองลำดับที่  136 เข้ารายงานตัวและทำสัญญาที่นายทหารกำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ 

ในวันอังคารที่ 17 พ.ค.65 เวลา 0900 น.

รายละเอียดลำดับการเรียกตัวสำรอง  CLICK

 

ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารรับรองการตรวจ ATK หรือ RT-PCR สำหรับวันทำสัญญา CLICK

พิมพ์บัตรประจำสอบและใบสมัครสอบ CLICK

การทำสัญญาสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี 2565

1. ให้นักเรียนกรอกเอกสารหนังสือสัญญาที่แนบไว้ในซองให้ครบถ้วน ทั้งของตัวเอง ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน
  คู่มือแนะนำการทำสัญญาเข้าเป็น นจอ. ปี 65 click

2. ให้นักเรียนเตรียมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด โดยโอนผ่านบัญชีต่อหน้า จนท.การเงิน ในวันทำสัญญา
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีและ QR CODE
click  

3. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเอกสารธนาคาร เพื่อสำหรับเปิดบัญชีธนาคารพร้อมทั้งเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่แนบให้  ในวันทำสัญญา ไม่ต้องไปธนาคารเอง   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีและ QR CODE click  

4. ให้นักเรียนเข้าบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนที่ http://attsinfo.net/atsRegis

5. แจ้งขนาดเสื้อผ้าและรองเท้าประจำตัว click  
                  
เน้นย้ำ!!! การเข้ามาที่โรงเรียนจ่าอากาศ จะต้องแนบผลตรวจ ATK มาด้วยทุกครั้ง