ตรวจสอบคะแนนเพิ่มพิเศษผู้สมัครสอบปี ๒๕๖๓

กรุณาพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน  

connect server พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

มีข้อสงสัยคะแนนเพิ่มพิเศษ ติดต่อที่กำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ โทร ๐๒ ๕๓๔ ๓๗๑๑ ในวัน-เวลาราชการ