แผนที่โรงเรียนจ่าอากาศ

ที่ตั้ง : โรงเรียนจ่าอากาศ 171/1 หมู่ 10 โรงเรียนจ่าอากาศ  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

 

     แผนที่การเดินทางไปสนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต (Thammasat Univ. Rangsit Campus)