ติดต่อสอบถาม

สอบถามปัญหาการรับสมัครทาง INTERNET

สำนักงานรัสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ

โทร  0 2534 3742

0 2534 3763,0 2534 5266

โทรสาร 0 2534 3763

มือถือ 08 4049 2141

(ในวันเวลาราชการ)

นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ

โทร 0 2534 3711

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

โทร 0 2534 3762

ที่อยู่ส่งเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์

นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.10210

(วงเล็บมุมซอง ด้านล่าง "ส่งเอกสารขอสิทธิคะแนนเพิ่ม")