ตรวจสอบสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ

กำหนดวันตรวจสอบสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบคะแนนเพิ่มพิเศษที่ขอไว้

 

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทร 0 2534 3711 

พ้นกำหนดจะถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว