หน้าหลัก

  กรุณาอ่านประกาศคณะกรรมการรับสมัคร ฯ เรื่องผลสอบขั้นสุดท้ายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 

กรุณาดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 

      

 

ประกาศผลสอบภาควิชาการ (อย่างไม่เป็นทางการ) คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบคะแนนเพิ่มพิเศษ

 ประกาศที่นั่งสอบและห้องสอบ

ประกาศรับสมัครสอบ

ระเบียบการสมัครสอบ