หน้าหลัก

 

  ประกาศสถานที่สอบ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถานที่สอบ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

                                                 

 

สอบวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.

เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลา ๑๓.๒๐ น. หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ

การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบ

          ๑.  แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ

          ๒.  บัตรประจำตัวประชาชน

          ๓.  บัตรประจำตัวผู้สมัคร (พิมพ์จากระบบรับสมัคร)

          ๔.  ผู้สมัครไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบ โรงเรียนจ่าอากาศได้เตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ ไว้ให้แล้ว

ผู้สมัครที่ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้เนื่องจากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้

          ๑.  เข้าไปที่หน้ารับสมัครเพื่อตรวจสอบรูปถ่าย

          ๒.  UPLOAD รูปถ่ายที่ถูกต้อง

          ๓.  หากกรรมการตรวจสอบถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ทันที  

          ๔.  หากมีข้อขัดข้องให้ติดต่อสอบถามที่ ๐๒ – ๕๓๔ – ๕๒๖๖ หรือ ติดต่อกองอำนวยการสอบ ณ สถานที่สอบ ในวันสอบ