ติดต่อสอบถาม

สอบถามปัญหาการรับสมัครทาง INTERNET

 

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ

โทร.0 2534 5266 , 0 2534 3763
โทรสาร. 0 2543 3759 
มือถือ 094-7910997 
(ในวันเวลาราชการ) 

กำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ 

โทร. 0 2534 3711

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

โทร. 0 2534 3762

ที่อยู่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์
 
แผนกกำลังพล 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 
10210
(วงเล็บมุมซอง  ด้านล่าง “ส่งเอกสารขอสิทธิคะแนนเพิ่ม”)