:: ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ::


ประกาศ!!

!!! แจ้งผู้สมัครสอบที่ขอเลื่อนการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์และพละศึกษาทราบ
ทางโรงเรียนจ่าอากาศไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันตรวจร่างกาย , สอบสัมภาษณ์และพละศึกษาให้ได้ จึงกำหนดให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้ตามเดิมเท่านั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เน้นย้ำ !! สำหรับผู้ที่เข้าตรวจร่างกายทางการแพทย์ให้นำแว่นสายตามาประกอบในการวัดสายตาทางการแพทย์ได้

การมาสอบความถนัดและวิภาววิสัยที่โรงเรียนจ่าอากาศ

ในวันที่ 3 มี.ค.66 เวลา 0800-1200

( มาถึงโรงเรียนก่อน 0700 )

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร Click

กำหนดการสอบ นจอ.66
---> ประกาศผลสอบวิชาการเป็นทางการและรายงานตัว
วันที่ 2 มี.ค.2566
เวลา 0800 - 1600 น.
โรงเรียนจ่าอากาศ
(ผู้สอบผ่านหรือผู้แทนมาลงชื่อรับทราบ)
---> สอบความถนัดและวิภาววิสัย
วันที่ 3 มี.ค.2566
เวลา 0800 - 1200 น.

โรงเรียนจ่าอากาศ
(พร้อมที่โรงเรียนก่อน 0700 น.)

 

คำเตือน การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
ขอโปรดแจ้งโดยตรงที่ 02-5345266 , 02-5343763

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-5345266 , 02-534-3762-3
e-mail :: recruitmentatts@gmail.com