:: โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.65 - 31 ม.ค.66 ตามลิ้งค์รับสมัคร ONLINE ด้านล่าง :: อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร ::

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร ONLINE

รายละเอียดการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

คำเตือน
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
ขอโปรดแจ้งโดยตรงที่ 02-5345266 , 02-5343763

 

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-5345266 02-534-3762-3 e-mail :: recruitmentatts@gmail.com